CRAFTS 3.0

Supporting the transition of handicraft teachers and trainers to the Digital Age

W okresie spowolnienia gospodarczego, rzemiosło funkcjonuje, jako ważny bufor i pełni kluczową rolę w zapewnianiu kształcenia i szkolenia zawodowego w miejscu pracy. Nowa generacja zaawansowanych technologicznie narzędzi cyfrowych i najnowocześniejszych maszyn, takich jak drukarki 3D, przekształca i prowadzi sektory sztuki stosowanej i rzemiosła do nowej ery cyfrowej. Aby poprowadzić tą transformację, Europa musi uwzględniać współpracę z wykwalifikowanymi nauczycielami i instruktorami rękodzieła, wyposażonymi w niezbędne kompetencje i zasoby, aby połączyć narzędzia cyfrowe z innowacyjnymi praktykami nauczania i uczenia się opartymi na technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Celem projektu CRAFTS 3.0 jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów rzemiosła w Europie w ich przejściu do ery cyfrowej, usprawniając ich kompetencje w zakresie innowacyjnego kształcenia poprzez wykorzystanie metod i narzędzi opartych o ICT.

CRAFTS 3.0 umożliwia nauczycielom i trenerom rzemieślnictwa dostosowania metod nauczania do nowej generacji zaawansowanych technologii cyfrowych i najnowocześniejszych maszyn, takich jak drukarki 3D, plotery tnące, frezarki CNC, czy wycinanie laserowe i grawerowanie.

Wielojęzyczna platforma e-learningowa

ZAŁOŻENIA I GRUPY DOCELOWE

 

  • Zapełnić lukę w zakresie szkolenia nauczycieli i trenerów rzemiosła w Europie z umiejętności nauczania w oparciu o technologie ICT oraz ich dostosowanie się do najnowocześniejszych technologii cyfrowych;
    b) Zdefiniować kompetencje, wiedzę i umiejętności potrzebne trenerom i nauczycielom rzemiosła, aby stosować innowacyjne metody nauczania i uczenia się, a tym samym stworzyć narzędzie wspierające uznawanie tych kompetencji i wspieranie ich mobilności w całej Europie;

  • Szkolić trenerów i nauczycieli rzemiosła, aby móc tworzyć własne aplikacje do nauki celem wykorzystania ich podczas własnych kursów szkoleniowych, stosując innowacyjne uczenie się przez działanie i uczenie się według podejścia projektowego;

  • Kształcić trenerów i nauczycieli przedmiotów rękodzielniczych, by wspólnie z uczniami tworzyli i zarządzali własnymi kursami e-learningowymi w konkretnych sektorach Rzemieślniczych, zapewniając im innowacyjne kursy e-learningowe i nowe otwarte zasoby edukacyjne z metod nauczania opartych na ICT stosowanych w rzemiośle;
  • Stworzyć nowy instrument wspierający dalsze dojrzewanie polityk certyfikacji i akredytacji w zakresie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się poprzez ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym sektorów Rzemieślniczych w Europie.

Docelowi użytkownicy rezultatów i metodologii powstałych w projekcie, to nauczyciele i trenerzy wyrobów rzemieślniczych. Projekt pomoże podnieść posiadane kompetencje pedagogiczne w zakresie innowacyjnej edukacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym, przy pomocy metod i narzędzi ICT, a tym samym wspomoże przejście w kierunku ery cyfrowej i rozwój zawodowy.

Podczas etapów pilotażowych projektu, nauczyciele i trenerzy z dziedziny rzemieślnictwa z Grecji, Portugalii, Rumunii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii będą prowadzić i wdrażać proces testowania i oceny rezultatów projektu z rzeczywistymi beneficjentami docelowymi.

Docelowymi beneficjentami projektu są wszyscy rzemieślnicy, zwłaszcza Ci, którzy chcą uczestniczyć w szkoleniach i podnieść kwalifikacje zawodowe.

REZULTATY

Europejski Program ECVET na temat metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych

Program nauczania ECVET definiuje i przedstawia kompetencje, wiedzę i umiejętności, jakich potrzebują nauczyciele i trenerzy rękodzielnictwa, aby korzystać z innowacyjnych metod nauczania i uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym w sektorach rzemieślniczych w Europie. Ponadto, program ten ułatwi i usprawni przekazywanie oraz uznawanie efektów uczenia się z wykorzystywaniem innowacyjnych metod nauczania – uczenia się w kształceniu i szkoleniu zawodowym w rzemiośle na poziomie krajowym oraz europejskim.

Moduły szkoleniowe na temat metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych

szkoleniowych na temat wykorzystania innowacyjnych metod nauczania i uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych. Moduły wspierają nauczycieli i trenerów rzemieślnictwa w podnoszeniu kompetencji pedagogicznych w zakresie innowacyjnej edukacji poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne, w ten sposób przyczyniając się do ich rozwoju zawodowego. Moduły szkoleniowe obejmują innowacyjne materiały edukacyjne, dostosowane do wcześniej opracowanego programu nauczania ECVET oraz są zgodne z przypisanym poziomem EQF.

CRAFTS 3.0 Mobilna Aplikacja Nauczania Instruktażowego

Ta wielopoziomowa mobilna aplikacja nauczania instruktażowego ułatwia projektowanie i tworzenie nowych aplikacji edukacyjnych. Oznacza to, że dzięki tej aplikacji nauczyciele i trenerzy mogą projektować i współtworzyć, dostosowane do indywidualnych potrzeb, innowacyjne mobilne aplikacje edukacyjne w celu wspierania własnego rozwoju zawodowego. W ten sposób osoby te zwiększają swoje kompetencje z zakresu nauczania w obszarze innowacyjnej edukacji z wykorzystaniem ICT, angażując się w proces zorientowany na ucznia, aby konceptualizować, opracowywać i testować własne aplikacje edukacyjne.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.dcnet.crafts

iOS: https://apps.apple.com/pl/app/crafts-3-0/id1485767211

CRAFTS 3.0 Wielojęzyczna platforma e-learningowa

Ten zestaw interaktywnych usług online zapewnia dostęp do informacji, narzędzi i zasobów w celu wspierania procesu dostarczania i zarządzania edukacją przez Internet. Zatem, ta platforma e-learningowa zapewnia metodologiczno-dydaktyczną koncepcję kursu e-learningowego opartego na nowej pedagogice cyfrowej i programie nauczania wykorzystującego innowacyjne metody nauczania – uczenia z zakresu ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym sektorów Rzemieślniczych w Europie.

Celem wielojęzycznej platformy e-learningowej jest:

  • Powstanie kursu e-learningowego dotyczącego stosowania innowacyjnych metod nauczania – uczenia się z zakresu ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym w sektorze rzemiosła, opracowanego na podstawie modułów szkoleniowych;
  • Zapewnienie nauczycielom i trenerom zajmującym się rękodziełem dostępu do kursu e-learningowego;
  • Wsparcie nauczycieli i trenerów rzemiosła w tworzeniu i zarządzaniu nowymi modułami e-learningowymi dostosowanymi do potrzeb osób wykonujących zawody rzemieślnicze; 
  • Zapewnienie rzemieślnikom dostępu do specjalnych modułów e-learningowych.

http://elearning.crafts-project.eu/

CRAFTS 3.0 Zestaw mobilnych aplikacji do nauki

Ten zestaw odpowiednio przygotowanych innowacyjnych aplikacji do nauki mobilnej ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli i trenerów rzemiosła w podnoszeniu ich kompetencji pedagogicznych w zakresie innowacyjnej edukacji dzięki ICT. Nauczyciele i trenerzy rzemiosła biorący udział w projekcie zaprojektują i utworzą aplikacje – wykorzystując Mobilną Aplikację Nauczania Instruktażowego (IO.3) – dostosowując je do specyficznych potrzeb i okoliczności organizacji i beneficjentów: rzemieślników.

Przewodnik do walidacji, certyfikacji i akredytacji w zakresie innowacyjnych metod nauczania-uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów rzemieślniczych

Dokument referencyjny zawiera zalecenia dotyczące walidacji, certyfikacji i akredytacji i skierowany jest do decydentów, instytucji edukacyjnych, dostawców IVET i C-VET, partnerów społecznych i innych instytucji pośredniczących. Przewodnik został opracowany, jako użyteczne narzędzie wspierające proces dojrzewania polityk certyfikacji i akredytacji w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania – uczenia się opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla sektorów Rzemieślniczych w Europie.

PARTNERZY

FOACAL – Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León

Hiszpania – Koordynator
Web: www.foacal.org
Contact: direccion@cearcal.com

INFODEF – Institute for the Promotion of Development and Training

Hiszpania
Web: www.infodef.es
Contact: projects@infodef.es

RINOVA Limited

Wielka Brytania
Web: www.rinova.co.uk
Contact: t.burgess@rinova.co.uk

DANMAR Computers LLC

Polska
Web: danmar-computers.com.pl
Contact: k.ciapala@danmar-computers.com.pl

DIMITRA Education & Consulting

Grecja
Web: www.dimitra.gr
Contact: contact@dimitra.gr

CEARTE – Centro de Formação Profissional do Artesanato

Portugalia
Web: www.cearte.pt
Contact: geral@cearte.pt

Transylvania Trust Foundation

Rumunia
Web: www.transylvaniatrust.ro
Contact: office@transylvaniatrust.ro

INNOQUALITY Systems Limited

Irlandia
Web: danmar-computers.com.pl
Contact: innoqualitysystems@gmail.com

AKTUALNOŚCI

Bądź na bieżąco w projekcie CRAFTS 3.0
Ten projekt (2017-1-ES01-KA202-038435) został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej, poprzez program ERASMUS+. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji